Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Obraz
Obraz

Nasza parafia

strona główna > nasza parafia
News

Parafia Matki Bożej Różańcowej

Parafia powstała w nowo wzniesionym osiedlu Widok, w dzielnicy Czuby, który to teren jeszcze w 1987 r. stanowił miejsce zgromadzenia się wiernych uczestniczących w spotkaniu z Ojcem świętym Janem Pawłem II. Akt erekcyjny wydał abp Bolesław Pylak 15 stycznia 1993r. Do tego czasu funkcjonował tu samodzielny ośrodek duszpasterski. Obowiązki tworzenia parafii powierzono ks. Lechowi Kunie.
Zespół sakralny obejmuje docelowy kościół  - dwie kondygnacje(ciągle trwają prace upiększające) oraz plebanię wzniesioną w latach 1992-1993. Starą  kaplicę (1992-1993), którą  pobłogosławił ks. Abp Bolesław Pylak 27 maja 1993r. wykorzystano po gruntownym remoncie i modernizacji na przedszkole (2009).  Prace budowlane docelowej świątyni parafialnej rozpoczęto w 2001 r. - zasiedlono w 2007 r.

Ulice należące do parafii:
Agatowa, Ametystowa, Bursztynowa, Kryształowa, Na Stoku, Onyksowa, Opalowa, Perłowa, Rubinowa, Szafirowa, Topazowa, Turniowa, Turkusowa, Wyżynna.
Liczba osób zameldowanych mieszkających na terenie parafii:
15327 osób.


Odpust parafialny:
Matki Bożej Różańcowej 7 października.

 

 

 Papież Jan Paweł II w czasie niezwykłej pielgrzymki 7 czerwca 1987 r. w Parafii Świętej Rodziny wypowiedział te słowa do wiernych licznie zgromadzonych wokół ołtarza ( sektory z wiernymi w wąwozie i na obrzeżach naszej parafii )

Raduję się dzisiaj z Kościołem lubelskim,

który jest Matką wszystkich kościołów na tej ziemi, na tej prastarej, polskiej, jagiellońskiej ziemi.

Ziemi doświadczonej, ziemi wiernej...

Wszystkich kościołów coraz to przybywających,

bo rosną rzesze Ludu Bożego,

rośnie potrzeba świątyń.

Raduję się tym, że przybywa świątyń w diecezji lubelskiej i życzę Wam wszystkim, drodzy Bracia i Siostry, ażeby Chrystus miał pośród Was zawsze i wszędzie swój dach nad głową.

 

HISTORIA BUDOWY I ROZWOJU PARAFII MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

W LUBLINIE

W roku 1990 - decyzja utworzenia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w dzielnicy CZUBY PŁD.

W roku 1992 – rozpoczęcie budowy kaplicy i plebani.  

27 maja 1993 - kaplicę pobłogosławił ówczesny Abp Bolesław Pylak w obecności pierwszego Proboszcza Parafii śp. Ks. Lecha Kuny.

Lata 1993-1998 kontynuacja budowy kaplicy oraz budowa kościoła duchowego, zagospodarowanie terenu z drugim Proboszczem Parafii Ks. Janem Kiełbasą.

Od 30 sierpnia 1998 r. kolejny etap z Ks. Proboszczem Józefem Dziduchem.

2001r - rozpoczęcie budowy docelowego kościoła

12 marca 2005 r. – nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w surowych murach świątyni.

Od 2009 r. – Liturgia w nowym kościele.

 Ciągły rozwój parafii jest możliwy dzięki zaangażowaniu mieszkańców parafii i ich duszpasterzy. Nade wszystko zaś  czuwa nad nami Matka Boża Różańcowa, na, której cześć budujemy tę światynię. 

2010 r. - budowa organów

2011-2013 - budowa dzwonnicy

2014 – instalacja witraży  oraz zabudowa prezbiterium

Historia parafii to przede wszystkim historia ludzi, którzy tu zamieszkują. Trudno wymieniać, bo jest nas ok.15 tys.;  prężnie działają rozmaite duszpasterstwa i posługi świeckich korzystając z sal i kaplicy w dolnej kondygnacji kościoła.

4 października 2014 - INTRONIZACJA obrazu MB Latyczowskiej decyzją Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika 

ZAPRASZAMY

Krótka historia niesamowitych losów Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej 

Dzieje cudownego Obrazu MB Latyczowskiej, tak burzliwe jak historia ziem, z którymi przyszło mu być związanym przez kilka stuleci, w swych początkach są owiane tajemnicą. Nieznane są, bowiem ani okoliczności Jego powstania, ani data, nie wiemy także nic o Jego autorze. Wiemy jedynie, że jest on kopią Obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore.

Pewną informacją jest także to, iż został on podarowany wraz z błogosławieństwem przez papieża Klemensa VIII dominikańskim mnichom wyruszającym pod koniec XVI stulecia z misja duszpasterską w okolice Podola. Owi mnisi dotarłszy do niewielkiej miejscowości zwanej Latyczowem, nie uzyskali zgody na pobyt w mieście, wskutek czego urządzili sobie i Matce Najświętszej mieszkanie poza murami miasta. Obecnie Latyczów – osiedle typu miejskiego w środkowej Ukrainie. Liczba mieszkańców z 2003 r. ok. 11 tys.

Wskutek cudownych wydarzeń związanych z obrazem, szybko rozprzestrzenił się kult Matki Bożej z cudownego wizerunku. Zaowocowało to również pozwoleniem mnichom na zamieszkanie w mieście, następnie urządzeniem przybytku Maryi w zamku Latyczowskim, a w niedługim czasie wybudowaniem murowanego kościoła i klasztoru.

Obraz odbierał cześć w tym miejscu do roku 1648, kiedy to powstanie Chmielnickiego zniszczyło zamek i klasztor Latyczowski, a wizerunek został przeniesiony do Kościoła Bożego Ciała we Lwowie. Powrót Obrazu i odbudowa zniszczonych zabudowań nastąpiły dopiero w pierwszych dziesięcioleciach XVI wieku.

Od tamtego czasu wzmogły się cuda i łaski doświadczane przez wiernych przybywający przed Oblicze Maryi Latyczowskiej.

W dowód uznania i czci dla Obrazu papież Pius VI zlecił ukoronować obraz złotymi koronami, co nastąpiło 4 października 1778 r.

 

Dramatycznym zwrotem w historii Obrazu był czas I wojny światowej, kiedy postępujący front walk spowodował wywiezienie obrazu z obawy przed zniszczeniem i ukrycie w Piatniczanach k. Winnicy, a następnie w kościele kapucynów, w samej Winnicy. Po austriackiej interwencji wizerunek na krótko (ok. 2 lata) powrócił do Latyczowa, skąd niestety musiał już na stałe „uciekać” wobec bolszewickiej ofensywy.       Schronienie znalazł w Warszawie, gdzie pozostawał przez 10 lat. Po zakończeniu działań wojennych w latach 30-tych w porozumieniu z episkopatem Polski został przewieziony do Lubomla, tam oczekiwał 5 lat na odbudowanie katedry w Łucku, miejscu, do którego miał zostać przewieziony ostatecznie. W tym mieście znacznie rozprzestrzenił się kult cudownego Obrazu.

            Jednak i tu wizerunek długo nie cieszył się spokojem, gdyż wroga Kościołowi polityka władz rosyjskich po II wojnie światowej sprawiła, że został on potajemnie przewieziony przez Siostry ze zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej do Lublina. Ówczesne władze kościelne zadecydowały, by cenny obraz pozostał pod opieką sióstr, najpierw w kaplicy przy ul. Bernardyńskiej, a po 39 latach przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego.

 Obraz przebywał u sióstr do czerwca br, po rozebraniu ze srebrnej sukni i koron (wota pozostały u sióstr) trafił do konserwacji w Pracowni Konserwacji Zabytków Magdy Gawłowskiej i Leonarda Bartnika w Lublinie.

 

Finałem wymownej i dramatycznej wędrówki obrazu MB Latyczowskiej jest Jego INTRONIZACJA decyzją Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika w kościele MB Różańcowej w Lublinie 4 października 2014, dokładnie w 236 rocznicę Koronacji papieskimi koronami. Od tej pory Cudowny Wizerunek, publicznie udostępniony, odbierać będzie cześć jako Obraz Matki Bożej Latyczowskiej, Królowej Podola i Wołynia, Lublina, a przede wszystkim jako Królowej Różańca Świętego.

 w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, Różańcowej w Lublinie

(…)Z berłem w ręku w świetle Syna

jesteś perłą dla Lublina. (…)

Otocz nas miłości szańcem,

cudem piękna i różańcem.

Niech nas wspiera Twoja troska,

Matko Boża Latyczowska!

Marian Stanisław Hermaszewski

Myśl dnia
"Dziś przygotowuję się na przyjście Twoje, jako oblubienica na przyjście Oblubieńca swego. Wielki to Pan, ten Oblubieniec mój, Niebiosa ogarnąć Go nie mogą. Serafini, którzy stoją najbliżej Niego, zasłaniają oblicze swoje i powtarzają nieustannie: święty, święty, święty. Ten wielki Pan, to Oblubieniec mój. Jemu śpiewają Chóry, przed Nim padają trony, przed jasnością Jego słońce gaśnie: A jednak ten wielki Pan, to Oblubieniec mój. Serce moje, wyjdź z tej głębokiej zadumy, jak Go wielbią inni, bo na to nie masz czasu, gdyż nadchodzi i już jest u twych drzwi.(Dz 1805)."

Św. Faustyna

Kalendarz
W parafii

Posługi aktualnie świadczone
przy Parafii Matki Bożej Różańcowej


1. Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie „SOPRA” świadczące bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, rodzinom oraz dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych a także pomoc rodzicom mającym kłopoty w kontaktach z własnymi dziećmi.

więcej

2. Stop Bezprawiu dla osób poszkodowanych przez instytucje powołane do egzekwowania prawa - w ramach Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Organa Sprawiedliwości – porady w poniedziałek, 17-18, tel. 723 044 113; www.stopbezprawiu.org

- sala Jerycho

3. Radca prawny – każdy poniedziałek miesiąca, godz. 17.00, Kancelaria II

( z wyjątkiem dni swiątecznych)

4. Grupa AA "Bursztynowa" mityng AA soboty, godz. 17.00 - 19.00 (każda I sobota m-ca mityng otwarty), sala "Betania", wejście od biblioteki. 

  Serdecznie zapraszamy

  więcej

5. Grupa Al-Anon "Jutrzenka" mityngi w każdy wtorek, godz. 17.00 - 19.00 w sali "JERYCHO" w podziemiu kościoła, wejście od parkingu i biblioteki. Mityng otwarty - ostatni wtorek miesiąca.

Godziny i nr tel. wywieszone są na drzwiach sali, w dolnej kondygnacji kościoła. 

Jest to wyjątkowa okazja do uporządkowania życia swojego i rodziny, zachęcamy do odważnego korzystania z oferowanej posługi świeckich.
Z pomocy specjalistów korzystamy anonimowo i bezpłatnie.

e-informacje
e-parafia

 

 

 

Parafia Matki Bożej Różańcowej

Lublin 20-576

ul. Bursztynowa 20

tel.  81 527 10 57