Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Obraz
Obraz

Grupy parafialne

strona główna > grupy parafialne > Apostolat Maryjny
News

Apostolat Maryjny

Wszystko z Niepokalaną!

W Paryżu 27 listopada 1830 r. Niepokalana Dziewica objawiła się św. Katarzynie Labourè i poleciła jej przygotować medalik, którego wzór ukazała.

Matka Boża obiecała:

„Wszyscy, którzy go nosić będą, otrzymają wiele łask. Tych, którzy mi ufają, otoczę szczególną opieką”.

Niebawem medalik zyskał miano cudownego. Na medaliku Niepokalana przekazała także słowa najkrótszej modlitwy, z jaką mamy się do Niej zwracać:

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

 

Stowarzyszenie Cudownego Medalika – w Polsce Apostolat Maryjny

Powstało w 1905 r. na terenie polskiej Galicji, zatwierdzone przez św. Piusa X. Tenże papież w liście apostolskim z 8 VII 1909 r. wyraził zgodę na rozwój Stowarzyszenia w całym świecie pod nazwą Stowarzyszenie Cudownego Medalika. Obecnie Stowarzyszenie istnieje niemal na wszystkich kontynentach świata i skupia około 10 milionów członków. Po drugiej wojnie światowej Stowarzyszenie w Polsce podzieliło los innych organizacji kościelnych – zostało rozwiązane przez władze komunistyczne. W 1980 r. z okazji 150- rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labourè wraz z solidarnościowym zrywem naszego narodu do wolności, śp. Ks. Prof. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy wskrzesił Stowarzyszenie jako ruch ludzi świeckich pod nazwą APOSTOLAT MARYJNY. W krótkim czasie grupy Apostolatu Maryjnego powstały niemal we wszystkich polskich diecezjach, a także wśród Polonii. Liczba członków uroczyście przyjętych do Apostolatu Maryjnego sięgała 8 tys. osób. Po 25 latach istnienia, już po śmierci ks. Teofila Herrmanna (który zmarł w opinii świętości) warunki polityczne pozwoliły na powrót Apostolatu Maryjnego do swoich korzeni – został włączony do ogólnoświatowej wspólnoty Stowarzyszenia Cudownego Medalika (AMM – ang. Associaton of the Miraculous Medal). Apostolat Maryjny w Polsce stale się rozwija. Obecnie na terenie całego kraju działa ponad 350 wspólnot parafialnych.

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

  1. Pogłębianie kultu Niepokalanej w życiu osobistym i rozpowszechnianie Cudownego Medalika.
  2. Oddziaływanie na otoczenie, zwłaszcza na ludzi zaniedbanych religijnie i tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci.
  3. Szerzenie braterskiej miłości poprzez służbę ubogim duchowo lub materialnie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.apostolat.pl/?page=cms&gid=1

Maryja to najlepsza Mama – jak żadna ziemska!

ZAPRASZAMY do naszej grupy!

Kogo? – właśnie Ciebie!

Kiedy? – w każdą ostatnią środę miesiąca

O której godzinie? – o 18.00 na mszę św. i bezpośrednio po niej na spotkanie

Gdzie? – do kościoła MBR a później do salki „Betania”  lub „Nazaret”

Także i Ty zostań apostołem Niepokalanej!

Myśl dnia
"Dlaczego, Panie, ja nie miłuję cierpienia? Dlatego, że Ciebie nie miłuję należycie. Gdybym Ciebie bardziej kochał, na pewno znosiłbym cierpienia moje z żywszą wiarą, głębszą pokorą, z silniejszą ufnością i miłością."

Bł. Ks. Michał Sopoćko

Kalendarz
W parafii

Posługi aktualnie świadczone
przy Parafii Matki Bożej Różańcowej


1. Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie „SOPRA” świadczące bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, rodzinom oraz dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych a także pomoc rodzicom mającym kłopoty w kontaktach z własnymi dziećmi.

więcej

2. Stop Bezprawiu dla osób poszkodowanych przez instytucje powołane do egzekwowania prawa - w ramach Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Organa Sprawiedliwości – porady w poniedziałek, 17-18, tel. 723 044 113; www.stopbezprawiu.org

- sala Jerycho

3. Radca prawny – wtorki i czwartki godz. 17.00, Kancelaria II

( z wyjątkiem dni swiątecznych)

Uwaga! Bezpłatna pomoc psychologiczna - tel.  601 367 702 wg zgłoszeń. Sala nr 5 w dolnej kondygnacji kościoła.

4. Grupa AA "Bursztynowa" mityng AA soboty, godz. 17.00 - 19.00 (każda I sobota m-ca mityng otwarty), sala "Betania", wejście od biblioteki. 

Masz problem z alkoholem? Zadzwoń do AA: Krzysztof – 669 197 660, Włodek – 605 316 810 lub

Kontakt także:

bursztynowa20.8@o2.pl

  Serdecznie zapraszamy

  więcej

5. Grupa Al-Anon "Jutrzenka" mityngi w każdy wtorek, godz. 17.00 - 19.00 w sali "JERYCHO" w podziemiu kościoła, wejście od parkingu i biblioteki. Mityng otwarty - ostatni wtorek miesiąca.

Godziny i nr tel. wywieszone są na drzwiach sali, w dolnej kondygnacji kościoła. 

Jest to wyjątkowa okazja do uporządkowania życia swojego i rodziny, zachęcamy do odważnego korzystania z oferowanej posługi świeckich.
Z pomocy specjalistów korzystamy anonimowo i bezpłatnie.

e-parafia

 

 

 

Parafia Matki Bożej Różańcowej

Lublin 20-576

ul. Bursztynowa 20

tel.  81 527 10 57