Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Obraz
Obraz

Nasza parafia

strona główna > nasza parafia

Parafia Matki Bożej Różańcowej

Parafia powstała w nowo wzniesionym osiedlu Widok, w dzielnicy Czuby, który to teren jeszcze w 1987 r. stanowił miejsce zgromadzenia się wiernych uczestniczących w spotkaniu z Ojcem świętym Janem Pawłem II. Akt erekcyjny wydał abp Bolesław Pylak 15 stycznia 1993r. Do tego czasu funkcjonował tu samodzielny ośrodek duszpasterski. Obowiązki tworzenia parafii powierzono ks. Lechowi Kunie.
Zespół sakralny obejmuje docelowy kościół  - dwie kondygnacje(ciągle trwają prace upiększające) oraz plebanię wzniesioną w latach 1992-1993. Starą  kaplicę (1992-1993), którą  pobłogosławił ks. Abp Bolesław Pylak 27 maja 1993r. wykorzystano po gruntownym remoncie i modernizacji na przedszkole (2009).  Prace budowlane docelowej świątyni parafialnej rozpoczęto w 2001 r. - zasiedlono w 2007 r.

Ulice należące do parafii:
Agatowa, Ametystowa, Bursztynowa, Kryształowa, Na Stoku, Onyksowa, Opalowa, Perłowa, Rubinowa, Szafirowa, Topazowa, Turniowa, Turkusowa, Wyżynna.
Liczba osób zameldowanych mieszkających na terenie parafii:
15327 osób.


Odpust parafialny:
Matki Bożej Różańcowej 7 października.

Uzyskanie odpustu w afiliowanym sanktuarium jest możliwe w następujących okolicznościach:

1. w święto tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej – 5 sierpnia, tego dnia wspominana jest rocznica poświęcenia bazyliki rzymskiej

2. w święto tytularne kościoła sanktuaryjnego – NMP Różańcowej – 7 października, j.w.

3. we wszystkie uroczystości poświęcone Najświętszej Maryi Pannie:

· Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia
· Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia
· Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia

4.  odpust można uzyskać także raz w roku w dniu wybranym indywidualnie przez każdego wiernego

5.  wyjątkową wartość nadano także zorganizowanym grupom pielgrzymów, które przybywają do sanktuarium: mogą one uzyskać przywilej odpustu każdorazowo, kiedy nawiedzą to miejsce.

Przywileje duchowe, zwane odpustami, można uzyskać pod zwykłymi warunkami. Są to: spowiedź, uczestnictwo w Mszy św. i przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencji Ojca Świętego, wyznanie wiary oraz wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

 

 

 Papież Jan Paweł II w czasie niezwykłej pielgrzymki 7 czerwca 1987 r. w Parafii Świętej Rodziny wypowiedział te słowa do wiernych licznie zgromadzonych wokół ołtarza ( sektory z wiernymi w wąwozie i na obrzeżach naszej parafii )

Raduję się dzisiaj z Kościołem lubelskim,

który jest Matką wszystkich kościołów na tej ziemi, na tej prastarej, polskiej, jagiellońskiej ziemi.

Ziemi doświadczonej, ziemi wiernej...

Wszystkich kościołów coraz to przybywających,

bo rosną rzesze Ludu Bożego,

rośnie potrzeba świątyń.

Raduję się tym, że przybywa świątyń w diecezji lubelskiej i życzę Wam wszystkim, drodzy Bracia i Siostry, ażeby Chrystus miał pośród Was zawsze i wszędzie swój dach nad głową.

 

HISTORIA BUDOWY I ROZWOJU PARAFII MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

W LUBLINIE

W roku 1990 - decyzja utworzenia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w dzielnicy CZUBY PŁD.

W roku 1992 – rozpoczęcie budowy kaplicy i plebani.  

27 maja 1993 - kaplicę pobłogosławił ówczesny Abp Bolesław Pylak w obecności pierwszego Proboszcza Parafii śp. Ks. Lecha Kuny.

Lata 1993-1998 kontynuacja budowy kaplicy oraz budowa kościoła duchowego, zagospodarowanie terenu z drugim Proboszczem Parafii Ks. Janem Kiełbasą.

Od 30 sierpnia 1998 r. kolejny etap z Ks. Proboszczem Józefem Dziduchem.

2001r - rozpoczęcie budowy docelowego kościoła

12 marca 2005 r. – nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w surowych murach świątyni.

Od 2009 r. – Liturgia w nowym kościele.

 Ciągły rozwój parafii jest możliwy dzięki zaangażowaniu mieszkańców parafii i ich duszpasterzy. Nade wszystko zaś  czuwa nad nami Matka Boża Różańcowa, na, której cześć budujemy tę światynię. 

2010 r. - budowa organów

2011-2013 - budowa dzwonnicy

2014 – instalacja witraży  oraz zabudowa prezbiterium

Historia parafii to przede wszystkim historia ludzi, którzy tu zamieszkują. Trudno wymieniać, bo jest nas ok.15 tys.;  prężnie działają rozmaite duszpasterstwa i posługi świeckich korzystając z sal i kaplicy w dolnej kondygnacji kościoła.

4 października 2014 - INTRONIZACJA obrazu MB Latyczowskiej decyzją Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika 

ZAPRASZAMY

Krótka historia niesamowitych losów Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej 

Dzieje cudownego Obrazu MB Latyczowskiej, tak burzliwe jak historia ziem, z którymi przyszło mu być związanym przez kilka stuleci, w swych początkach są owiane tajemnicą. Nieznane są, bowiem ani okoliczności Jego powstania, ani data, nie wiemy także nic o Jego autorze. Wiemy jedynie, że jest on kopią Obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore.

Pewną informacją jest także to, iż został on podarowany wraz z błogosławieństwem przez papieża Klemensa VIII dominikańskim mnichom wyruszającym pod koniec XVI stulecia z misja duszpasterską w okolice Podola. Owi mnisi dotarłszy do niewielkiej miejscowości zwanej Latyczowem, nie uzyskali zgody na pobyt w mieście, wskutek czego urządzili sobie i Matce Najświętszej mieszkanie poza murami miasta. Obecnie Latyczów – osiedle typu miejskiego w środkowej Ukrainie. Liczba mieszkańców z 2003 r. ok. 11 tys.

Wskutek cudownych wydarzeń związanych z obrazem, szybko rozprzestrzenił się kult Matki Bożej z cudownego wizerunku. Zaowocowało to również pozwoleniem mnichom na zamieszkanie w mieście, następnie urządzeniem przybytku Maryi w zamku Latyczowskim, a w niedługim czasie wybudowaniem murowanego kościoła i klasztoru.

Obraz odbierał cześć w tym miejscu do roku 1648, kiedy to powstanie Chmielnickiego zniszczyło zamek i klasztor Latyczowski, a wizerunek został przeniesiony do Kościoła Bożego Ciała we Lwowie. Powrót Obrazu i odbudowa zniszczonych zabudowań nastąpiły dopiero w pierwszych dziesięcioleciach XVI wieku.

Od tamtego czasu wzmogły się cuda i łaski doświadczane przez wiernych przybywający przed Oblicze Maryi Latyczowskiej.

W dowód uznania i czci dla Obrazu papież Pius VI zlecił ukoronować obraz złotymi koronami, co nastąpiło 4 października 1778 r.

 

Dramatycznym zwrotem w historii Obrazu był czas I wojny światowej, kiedy postępujący front walk spowodował wywiezienie obrazu z obawy przed zniszczeniem i ukrycie w Piatniczanach k. Winnicy, a następnie w kościele kapucynów, w samej Winnicy. Po austriackiej interwencji wizerunek na krótko (ok. 2 lata) powrócił do Latyczowa, skąd niestety musiał już na stałe „uciekać” wobec bolszewickiej ofensywy.       Schronienie znalazł w Warszawie, gdzie pozostawał przez 10 lat. Po zakończeniu działań wojennych w latach 30-tych w porozumieniu z episkopatem Polski został przewieziony do Lubomla, tam oczekiwał 5 lat na odbudowanie katedry w Łucku, miejscu, do którego miał zostać przewieziony ostatecznie. W tym mieście znacznie rozprzestrzenił się kult cudownego Obrazu.

            Jednak i tu wizerunek długo nie cieszył się spokojem, gdyż wroga Kościołowi polityka władz rosyjskich po II wojnie światowej sprawiła, że został on potajemnie przewieziony przez Siostry ze zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej do Lublina. Ówczesne władze kościelne zadecydowały, by cenny obraz pozostał pod opieką sióstr, najpierw w kaplicy przy ul. Bernardyńskiej, a po 39 latach przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego.

 Obraz przebywał u sióstr do czerwca br, po rozebraniu ze srebrnej sukni i koron (wota pozostały u sióstr) trafił do konserwacji w Pracowni Konserwacji Zabytków Magdy Gawłowskiej i Leonarda Bartnika w Lublinie.

 

Finałem wymownej i dramatycznej wędrówki obrazu MB Latyczowskiej jest Jego INTRONIZACJA decyzją Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika w kościele MB Różańcowej w Lublinie 4 października 2014, dokładnie w 236 rocznicę Koronacji papieskimi koronami. Od tej pory Cudowny Wizerunek, publicznie udostępniony, odbierać będzie cześć jako Obraz Matki Bożej Latyczowskiej, Królowej Podola i Wołynia, Lublina, a przede wszystkim jako Królowej Różańca Świętego.

 w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, Różańcowej w Lublinie

(…)Z berłem w ręku w świetle Syna

jesteś perłą dla Lublina. (…)

Otocz nas miłości szańcem,

cudem piękna i różańcem.

Niech nas wspiera Twoja troska,

Matko Boża Latyczowska!

Marian Stanisław Hermaszewski 

W 2016 r. parafia przeżywała wizytację kanoniczną,

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa Proboszcza Parafii Ks. Prałata Józefa Dziducha

oraz starannie przygotowane Diecezjalne Dni Młodzieży w ramach Światowych Dni Młodzieży –Kraków 2016.

 

9 października 2016 r - pośwęcenie kościoła 

W niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 Arcybiskup Stanisław Budzik -Metropolita Lubelski w obecności licznie zgromadzonych osób duchownych i parafian dokonał poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Akt ten zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych.

Z tej okazji otrzymaliśmy gratulacje od Ks. Krasa –kapelana Prezydenta Rzeczypospolitej z prośbą o modlitwę w intencji Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent m. Lublina dr. Krzysztof Żuk uhonorował Parafię tablicą pamiątkową.

 7 października 2017 r., ustanowienie sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej

W sobotę we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Różańcowej, w naszym kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, gdzie od trzech lat czczony jest obraz Matki Bożej Latyczowskiej, miała miejsce uroczystość odpustowa. Podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, decyzją Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie został ustanowiony Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, Patronki Nowej Ewangelizacji.

Arcybiskup podkreślił, że choć kościół Matki Bożej Różańcowej jest młody i sama parafia liczy sobie niewiele lat, to jednak od trzech lat posiada niezwykły skarb, jakim jest obraz Matki Bożej Latyczowskiej

Metropolita przypomniał również, że dzień ustanowienia nowego sanktuarium jest także dniem, w którym cała Polska w wyznaczonych miejscach przy granicach naszego kraju modli się Różańcem. - Różaniec do Granic nie jest jednak i nie może być zamykaniem granic, ale ich otwarciem na cały świat - zaznaczył hierarcha. - Po to, aby temu światu powiedzieć słowami dzisiejszej Liturgii Godzin: „O, pójdźcie wszystkie narody, aby z tajemnic Różańca złotą uwić koronę dla Pani nieba i ziemi, i Matce pięknej miłości pod stopy złożyć w ofierze”.

Mszy św., w trakcie której kanclerz kurii ks. Krzysztof Kwiatkowski odczytał dekret powołujący sanktuarium, przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. - Poczucie bezpieczeństwa w obliczu najazdów nieprzyjacielskich wojsk, epidemii, klęsi żywiołowych dawał przez wieki cudowny wizerunek Maryi czczonej w waszej świątyni - mówił w homilii biskup sandomierski. - Tak było w Latyczowie, we Lwowie, w Winnicy, Warszawie, Łucku. Tak było i jest w Lublinie. Maryja rozciągnęła nad wami swój opiekuńczy płaszcz, powierzając każdego z osobna i wszystkich razem Chrystusowi.

W dekrecie ustanawiającym kościół Matki Bożej Różańcowej sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, patronki nowej ewangelizacji, abp Stanisław Budzik zwrócił uwagę, że nowa ewangelizacja każe nam szukać ludzi, którzy mimo przyjęcia chrztu zatracają swoją chrześcijańską tożsamość. Podkreślił, że trzeba im na nowo zanieść Ewangelię, szukając ich tam, gdzie się znajdują, i przemawiać do nich językiem, który rozumieją.

Modlitwa św. Jana Pawła II do

N. M. P. GWIAZDY NOWEJ EWANGELIZACJI

Maryjo,

w poranek Pięćdziesiątnicy

wsparłaś swą modlitwą

początek ewangelizacji,

podjętej przez Apostołów

za sprawą Ducha Świętego.

Także dzisiaj,

w czasach niepokoju i nadziei,

otaczaj nieustannie opieką

i prowadź Kościół,

który spełniając nakaz Chrystusa Pana

niesie dobrą nowinę o zbawieniu

ludziom i narodom

we wszystkich zakątkach ziemi.

Wskazuj nam drogi życia,

umacniaj w godzinie próby,

abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi

umieli z pokorą i odwagą

przekazywać

umysłom i sercom wszystkich ludzi

radosną wieść o Chrystusie,

Odkupicielu człowieka.

Maryjo,

Gwiazdo Ewangelizacji,

Prowadź nas! Amen.

 

W dniach 13 i 14 października 2017 r. (piątek-sobota) odbyło się w Lublinie 377. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Po raz pierwszy obrady Konferencji Episkopatu Polski będą miały miejsce w Lublinie. Spotkanie Episkopatu odbywało się  w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskigo Jana Pawła II. Wydarzenie to wpisuje się w obchody 100. rocznicy utworzenia KUL i poprzedziło uroczystą inaugurację setnego roku akademickiego, która miała miejsce w niedzielę 15 października br.

Podczas pobytu księża biskupi nawiedzili między innymi Kaplicę Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim oraz  nowe sanktuarium Maryjne w naszym kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, w którym czczony jest obraz Matki Bożej Latyczowskiej Patronki Nowej Ewangelizacji, kiedy to odmówli o godz. 15 koronkę do Bożego Miłosierdzia i spotkali sie z wiernymi Parafii.

Najmłodsi parafianie wręczyli Ekscelencjom czerone róże oraz obrazy MB Latyczowskiej.

Dokładnie w pierwszą rocznicę ogłoszenia sanktuarium i w 240. rocznicę pierwszej koronacji zaplanowano uroczystości rekoronacyjne - nowe korony wykonano przez pracownię Mariusza Drapikowskiego w Gdańsku. Korony te, dostosowane do odnowionej formy obrazu, zostały pobłogosławione przez Ojca Świętego Franciszka.

         Uroczystość rekoronacji miała miejsce w dniu 7 października 2018 r., o godz. 10.30 w kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Korony nałożył na głowę Dzieciątka i Maryi w obecnosci licznie zgromadzonych kapłanów, sióst życia konsekrowanego i wiernych czcicieli Matki Bożej nasz Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski.  Dla osób chorych i pozostających w domach przewidziano transmisję z uroczystości w TVP3 Lublin.

W niedzielę, 5 maja 2019 r., Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, dokonał uroczystego ogłoszenia aktu afiliacji Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie do bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie.

Decyzją Penitencjarii Apostolskiej z dnia 1 marca 2019 r. (Prot. N. 340/19/1) Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej Patronki Nowej Ewangelizacji w Lublinie, zostało afiliowane do bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Decyzja ta oznacza, że obydwa miejsca kultu maryjnego łączy szczególna więź duchowa. W praktyce oznacza to, że Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej otrzymało te same odpusty, jakie są przywilejem bazyliki rzymskiej.

Uzyskanie odpustu w afiliowanym sanktuarium jest możliwe w następujących okolicznościach:

1. w święto tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej – 5 sierpnia, tego dnia wspominana jest rocznica poświęcenia bazyliki rzymskiej

2. w święto tytularne kościoła sanktuaryjnego – NMP Różańcowej – 7 października

3. we wszystkie uroczystości poświęcone Najświętszej Maryi Pannie:

· Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia
· Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia
· Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia

4.  odpust można uzyskać także raz w roku w dniu wybranym indywidualnie przez każdego wiernego

5.  wyjątkową wartość nadano także zorganizowanym grupom pielgrzymów, które przybywają do sanktuarium: mogą one uzyskać przywilej odpustu każdorazowo, kiedy nawiedzą to miejsce.

Przywileje duchowe, zwane odpustami, można uzyskać pod zwykłymi warunkami. Są to: spowiedź, uczestnictwo w Mszy św. i przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencji Ojca Świętego, wyznanie wiary oraz wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

         Wszystkich polecam wstawiennictwu Matki Bożej i z serca błogosławię.

Historia parafii to jednak przede wszystkim historia ludzi, którzy tu zamieszkują. Trudno ich wymieniać, bo parafię zamieszkuje dziś ok.15 tys. ludzi. Wiele rodzin bardzo zaangażowanych zmieniło miejsce zamieszkania. Zawsze jednak dawało się odczuć głębokie przywiązanie mieszkańców do swojej parafii i do jej duszpasterzy. Bardzo prężnie działają w/w duszpasterstwa a kolejek przy konfesjonałach, licznej rzeszy przystępującej do Komunii św., korzystających z innych sakramentów, licznie uczęszczających na nabożeństwa i wiernych zachodzących, choć na chwilę modlitwy do zawsze otwartego kościoła nigdy nie brakowało i po dziś dzień nie brakuje. Teraz więcej mamy w parafii chrztów, uroczystości ślubnych niż Mszy św. pogrzebowych. Mimo to społeczność powoli starzeje się lub odchodzi. Pokolenie, które 25 lat temu zaczynało budowę wspólnoty parafialnej, wspólnoty wiary i oddania Kościołowi zastępują - dzieci, wnuki i kolejne pokolenia. Życie zatacza kolejne kręgi, a dzwony wzywające do modlitwy przypominają również o wspaniałym dziele tych, którzy krótką historię naszej parafii tworzyli i wciąż ją tworzą.

Mali święci, którzy swoją świętość objawiają w rzeczach małych. To matka i ojciec z miłością i dobrocią pochyleni nad dzieckiem od poczęcia, czasami aż do trumny. Ich świętość to troska o dobry posiłek, to codzienna posługa w szpitalu, to uśmiech życzliwości i dobroci dla sąsiada, to odpowiedzialne obsługiwanie klientów w sklepie, to dobroć w biurze, wyrozumiałość w szkole. Święci bez wielkich talentów, ale jedno posiadają w stopniu wysokim — kulturę codziennego życia. To ona decyduje o ich wielkości: kultura słowa, ubierania, dyskusji i rozmowy, modlitwy i pracy dla budującej się Wspólnoty.

Tym „świętym” znanym i nieznanym z imienia, którzy przebywali lub przebywają w Parafii, mieszkają lub mieszkali wśród nas, i którzy budowali i tworzą tę parafię z serca dziękujemy.

 

Pliki do pobrania:

Myśl dnia
"Zadaniem do wykonania jest poszukiwanie oblicza Ojca w godzinie największych zmagań. Dopiero w poczuciu bliskości Ojca można przezwyciężyć lęk i okazywać miłość, dzięki której Chrystus ukazuje swoją obecność w naszym życiu. Wśród mroku napięć i niepokojów nie trzeba celebrować własnych rozterek: trzeba szukać oblicza Ojca i konsekwentnie świadczyć, że trwamy w tej miłości, która kształtowała się w Wieczerniku, aby następnie przejść przez próbę Ogrójca."

Abp Józef Życiński

Kalendarz
W parafii

Posługi aktualnie świadczone
przy Parafii Matki Bożej Różańcowej


1. Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie „SOPRA” świadczące bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, rodzinom oraz dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych a także pomoc rodzicom mającym kłopoty w kontaktach z własnymi dziećmi.

więcej

2. Stop Bezprawiu dla osób poszkodowanych przez instytucje powołane do egzekwowania prawa - w ramach Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Organa Sprawiedliwości – porady w poniedziałek, 17-18, tel. 723 044 113; www.stopbezprawiu.org

- sala Jerycho

3. Radca prawny – każdy poniedziałek i czwartek godz. 17.00, Kancelaria II

( z wyjątkiem dni swiątecznych)

Uwaga! Bezpłatna pomoc psychologiczna - tel.  601 367 702 wg zgłoszeń. Sala nr 5 w dolnej kondygnacji kościoła.

4. Grupa AA "Bursztynowa" mityng AA soboty, godz. 17.00 - 19.00 (każda I sobota m-ca mityng otwarty), sala "Betania", wejście od biblioteki. 

Masz problem z alkoholem? Zadzwoń do AA: Krzysztof – 669 197 660, Włodek – 605 316 810 lub

Kontakt także:

bursztynowa20.8@o2.pl

  Serdecznie zapraszamy

  więcej

5. Grupa Al-Anon "Jutrzenka" mityngi w każdy wtorek, godz. 17.00 - 19.00 w sali "JERYCHO" w podziemiu kościoła, wejście od parkingu i biblioteki. Mityng otwarty - ostatni wtorek miesiąca.

Godziny i nr tel. wywieszone są na drzwiach sali, w dolnej kondygnacji kościoła. 

Jest to wyjątkowa okazja do uporządkowania życia swojego i rodziny, zachęcamy do odważnego korzystania z oferowanej posługi świeckich.
Z pomocy specjalistów korzystamy anonimowo i bezpłatnie.

e-parafia

 

 

 

Parafia Matki Bożej Różańcowej

Lublin 20-576

ul. Bursztynowa 20

tel.  81 527 10 57