Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Obraz
Obraz

Sakramenty

strona główna > sakramenty

Chrzest

2011-02-11

Nauka Kościoła zawarta w KKK o Sakramencie Chrztu (zobacz)

 

Aby ochrzcić dziecko należy:

  • przyjść w tygodniu przed datą chrztu do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka;

    • znać datę i miejsce ślubu rodziców dziecka
    • podać dane chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania
  • rodzice chrzestni nie będący z parafii, zobowiązani są do okazania zaświadczenia (w dniu chrztu) od swojego księdza proboszcza, że mogą być chrzestnymi.

  • w dzień chrztu należy przyjść do kancelarii parafialnej najpóźniej kwadrans przed Mszą św. celem złożenia podpisów w księdze chrztów (rodzice i chrzestni).

 

Sakrament Chrztu świętego jest udzielany w każdą niedzielę

podczas Mszy Świętej o godz. 12.00.


Przygotowanie dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w czwartki o godz. 1900 w kancelarii parafialnej. Zapraszamy osoby, które po raz pierwszy są rodzicami lub rodzicami chrzestnymi.

Bierzmowanie

2011-02-11

Eucharystia

2011-02-11

Nauka Kościoła zawarta w KKK o Sakramencie Eucharystii 

(zobacz)

 

Do Sakramentu Eucharystii przystępują dzieci z drugich klas szkoły podstawowej. Przygotowanie odbywa sie w czasie szkolnej katechizacji, jak również podczas cyklicznych spotkań w kościele po niedzielnej Mszy św. o godz. 10.30.

Pokuta i Pojednanie

2012-07-17

Nauka Kościoła zawarta w KKK

o Sakramencie Pokuty i Pojednania

(zobacz)

Spowiedź na naszym kościele: codziennie o 6.45 i 17.45; w niedziele przed Mszą św. 

Namaszczenie Chorych

2012-07-19

Nauka Kościoła zawarta w KKK

o Sakramencie Namaszczenia Chorych

(zobacz)

 

Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela się w naszej parafii w Światowy Dzień Chorego 11 lutego podczas Mszy św. Okazją do przyjęcia namaszczenia jest również dzień chorych podczas rekolekcji parafialnych i spowiedź przedświąteczna. Księża chodzący do chorych w I piątki miesiąca, noszą ze sobą oleje święte i w razie konieczności namaszczają potrzebujących.

Sakrament Święceń

2012-07-19

Nauka Kościoła zawarta w KKK o Sakramencie Święceń

(zobacz)

Obecnie z parafii pochodzi 5 kleryków, którzy kształcą sie w różnych seminariach duchownych.

12 maja w naszej parafii odbyły się święcenia diakonatu. Pośród przystępujących do Sakramentu Święceń był nasz parafianin al. Krzysztof Krzaczek (zobacz).

 

Małżeństwo

2012-07-17

Nauka Kościoła zawarta w KKK o Sakramencie Małżeństwa

(zobacz)

 

 

Odpowiednio wcześniej należy zarezerwować sobie termin ślubu.
 
Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przed zawarciem małżeństwa. Na spotkanie przychodzą oboje narzeczeni z dowodem osobistym i aktualnym świadectwem chrztu (nie starsze jak 3 miesiące).
 
Po spisaniu protokołu głosi się zapowiedzi w parafiach narzeczonych.
 
Jeżeli ślub jest konkordatowy, należy zgłosić się do USC celem złożenia wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego brak przeszkód do małżeństwa z prawa cywilnego (zobacz).
 
W tygodniu przed ślubem (do czwartku) należy do kancelarii parafialnej dostarczyć: zapowiedzi, dokumenty z USC, dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wyznanie), indeksy z nauk przedmałżeńskich.
 
W dniu ślubu narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem złożenia podpisów w księgach parafialnych (kwadrans przed Mszą św.).
 
Nauki przedmałżeńskie odbywają się w parafii według ustalonego harmonogramu (środa godz. 19.00). Honorowane są nauki odbyte w innych parafiach czy duszpasterstwach specjalistycznych.
 
Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować do duszpasterzy parafialnych, a nie szukać odpowiedzi na forach internetowych.

 

Myśl dnia
"Pielgrzymka zawsze była ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijan, przybierając w kolejnych epokach różne formy kulturowe. Jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela: jest praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca"

Św. Jan Paweł II

Kalendarz
W parafii

Posługi aktualnie świadczone
przy Parafii Matki Bożej Różańcowej


1. Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie „SOPRA” świadczące bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, rodzinom oraz dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych a także pomoc rodzicom mającym kłopoty w kontaktach z własnymi dziećmi.

więcej

2. Stop Bezprawiu dla osób poszkodowanych przez instytucje powołane do egzekwowania prawa - w ramach Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Organa Sprawiedliwości – porady w poniedziałek, 17-18, tel. 723 044 113; www.stopbezprawiu.org

- sala Jerycho

3. Radca prawny – każdy poniedziałek i czwartek godz. 17.00, Kancelaria II

( z wyjątkiem dni swiątecznych)

Uwaga! Bezpłatna pomoc psychologiczna - tel.  601 367 702 wg zgłoszeń. Sala nr 5 w dolnej kondygnacji kościoła.

4. Grupa AA "Bursztynowa" mityng AA soboty, godz. 17.00 - 19.00 (każda I sobota m-ca mityng otwarty), sala "Betania", wejście od biblioteki. 

Masz problem z alkoholem? Zadzwoń do AA: Krzysztof – 669 197 660, Włodek – 605 316 810 lub

Kontakt także:

bursztynowa20.8@o2.pl

  Serdecznie zapraszamy

  więcej

5. Grupa Al-Anon "Jutrzenka" mityngi w każdy wtorek, godz. 17.00 - 19.00 w sali "JERYCHO" w podziemiu kościoła, wejście od parkingu i biblioteki. Mityng otwarty - ostatni wtorek miesiąca.

Godziny i nr tel. wywieszone są na drzwiach sali, w dolnej kondygnacji kościoła. 

Jest to wyjątkowa okazja do uporządkowania życia swojego i rodziny, zachęcamy do odważnego korzystania z oferowanej posługi świeckich.
Z pomocy specjalistów korzystamy anonimowo i bezpłatnie.

e-parafia

 

 

 

Parafia Matki Bożej Różańcowej

Lublin 20-576

ul. Bursztynowa 20

tel.  81 527 10 57